Speak kids little

 (4 - 6 ROKOV)


  • vyučujeme v našom Centre vzdelávania a športu v Liptovskej Lúžnej, ktoré ponúka deťom autentické, príjemné a inšpiratívne prostredie,
  • prebieha prvé oboznamovanie sa s cudzím jazykom so zahraničným lektorom,
  • deti nepočujú ani slovo po slovensky,
  • výučba prebieha formou hier, kreslenia a zábavných aktivít, ktoré prinášajú viditeľné pokroky z hodiny na hodinu,
  • kurz je určený pre deti, ktoré nevedia ešte čítať a písať alebo sa tieto zručnosti iba učia
  • školský rok začíname 18.10.2019 a končíme 26.06.2020
  • počet vyučovacích hodín: 30 x 60 minút (nevyučuje sa počas školských prázdnin a štátnych sviatkov)
  • dni a časy výučby: PIATOK 15.25 - 16.25
  • počet detí v skupinke je max 12
  • cena: 80,00 EUR/1. polrok + učebné materiály na celý rok Get Smart A 28,00 EUR, s povinnosťou platby v 2. polroku - cena v 2. polroku znížená na 65,00 EUR.