Pohybové kurzy pre deti


Prihlásiť sa môžete na tomto mieste:

Všeobecná pohybová príprava 

  • PONDELOK 15:00 - 15:50
  • TELOCVIČŇA ZŠ LIPTOVSKÁ LÚŽNA

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývin detí a je nielen skvelým prostriedkom ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách, aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

Hlavné zameranie:

  • Rozvoj všeobecnej pohybovej mobility detí a mládeže
  • Rozvoj obratnosti, sily a vytrvalosti
  • Rozvoj koordinačných schopností, motoriky tela
  • Hravou formou naučiť detí základy gymnastiky, vštepiť im od mladého veku obratnosť, pohybovú kultúru, naučiť ich, ako sa pohybovať a správať v detskom športovom kolektíve.

Základy gymnastiky sú ideálnym odrazovým mostíkom pre akýkoľvek šport.

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá.

Tanec a gymnastika


  • STREDA 16:00 - 17:00
  • CENTRUM VZDELÁVANIA A ŠPORTU, JOGOVŇA

Pre deti od 4 rokov do 8 rokov otvárame ročný kurz, kde je spojený balet, tanec a gymnastika. Na hodinách sa kladie dôraz na správne držanie tela, orientácia v priestore, koordinácia pohybov, spevnenie svalových partií, zväčšeniu rozsahu samotného pohybu, vnímamie rytmu a hudby. Deti sa okrem iného učia pracovať v skupinách, vo dvojiciach aj samostatne.

Hodiny na seba nadväzujú a preto je toto cvičenie realizované formou dlhodobého kurzu. Vianočná a posledná hodina kurzu je určená na prezentáciu toho, čo sa deti naučili a rodičia sa môžu prísť pozrieť na ich predstavenie.

Každá hodina pozostáva z rozcvičky, v ktorej sú zahrnuté aj cviky z detskej jogy a cviky na prevenciu plochých nôh. Naším cieľom je naučiť deti uvedomovať si jednotlivé časti tela a jednotlivo ich aj používať. Počas každej hodiny bude pôsobiť na deti infasvetlo, ktoré pôsobí na detské kĺbiky a svaly. Prichádza k rýchlejšej regenerácii a lepšej ohybnosti. 

Príďte sa napríklad pozrieť, ako to u nás vyzerá (počas tohto kurzu je otvorená Kaviareň SPOLU).

Deti budú na pohybové kurzy potrebovať: krátke tričko, športové tepláky/kraťasy, dievčatá legínky, flašu s vodou na pitie a skvelú náladu.

Počas školských prázdnin a sviatkov kurzy neprebiehajú!!!