Všeobecná pohybová príprava

CVIČENIE PRE DETI OD 0 DO 10 ROKOV v telocvični ZŠ Liptovská Lúžna

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intezívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách kde sú deti rozdelené podľa veku aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

VAŠE VÝHODY


  • Skupiny detí roz\\delené podľa veku
  • Presne stanovená metodika a ciele v jednotlivých vekových kategóriách
  • Zameranie na všetky pohybové schopnosti (kondične aj koordinačne)
  • Osobné vyhodnotenie po každom absolvovanom kurze
  • Príjemné prostredie pre cvičenie
  • Kvalifikovaní tréneri

    Deti budú na pohybové kurzy potrebovať: krátke tričko, športové tepláky/kraťasy, dievčatá legínky, flašu s vodou na pitie a skvelú náladu. 


    Počas školských prázdnin a sviatkov kurzy neprebiehajú!!!