Pohybová akadémia

CVIČENIE PRE DETI OD 3 DO 12 ROKOV

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intezívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách kde sú deti rozdelené podľa veku aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

VAŠE VÝHODY

 • Skupiny detí rozdelené podľa veku
 • Presne stanovená metodika a ciele v jednotlivých vekových kategóriách
 • Zameranie na všetky pohybové schopnosti (kondične aj koordinačne)
 • Osobné vyhodnotenie po každom absolvovanom kurze
 • Príjemné prostredie pre cvičenie
 • Kvalifikovaná trénerka

ROZDELENIE DO SKUPÍN

 • Pohybová akadémia pre deti vo veku 3 - 6 rokov PONDELOK 15:30 - 16:30, 16 tréningov (od 5. 10 - 1.2.) 32,00 €, môžete rezervovať celý kurz alebo 1 lekciu 
 • Pohybová akadémia pre deti vo veku od 7 rokov STREDA 15:30 - 16:30, 16 tréningov (od 7. 10 - 10.2.) 32,00 €, môžete rezervovať celý kurz alebo 1 lekciu 

Deti vo veku 3/4 roky 

 • liezť cez prekážky a do tunelov
 • sedieť na fitloptách a overbaloch
 • stáť na kladine, na naklonenej rovine
 • chodiť a behať vpred, vzad, bokom, so zmenami smeru, cez prekážky
 • skákať a hádzať do diaľky, výšky a na presnosť
 • prevaly, kotúle, rovnovážne polohy

Deti vo veku 5/6 rokov

 • základy atletickej a gymnastickej abecedy
 • štafetové behy
 • skákať na švihadle
 • štartovať z rôznych polôh a na rôzne podnety
 • chytať a hádzať na presnosť
 • stojku na hlave, na rukách, premet bokom, mostík
 • šplhať
 • techniku drepov, kľukov, zhybov
 • strečing

Deti vo veku od 7. rokov

 • jednoduchú gymnastickú zostavu
 • trojskok do diaľky
 • šprinty
 • hádzať plnou loptou a vedenie lopty
 • cvičiť s bosu, over ballom, fitloptami
 • skákať na vyvýšenú bedňu
 • kolektívne športové hry

Prihlásiť sa môžete na tomto mieste, drobci:

Prihlásiť sa môžete na tomto mieste, veľkoši:

Deti budú na pohybové kurzy potrebovať: krátke tričko, športové tepláky/kraťasy, dievčatá legínky, flašu s vodou na pitie a skvelú náladu. 

Kurzy budú prebiehať aj na vonkajšom športovisku, trénerka vždy dopredu upozorní na miesto tréningu. 

Počas školských prázdnin a sviatkov kurzy neprebiehajú!!!