Pohybové kurzy pre deti


Otvorené lekcie na vonkajšom športovisku, prihlásiť sa môžete kedykoľvek, podľa aktuálneho rozvrhu. Je potrebná rezervácia.

Tanec a gymnastika aktuálne pod oblohou

Pre deti od 4 rokov. Pohybová lekcia, kde je spojený balet, tanec a gymnastika. Na hodinách sa kladie dôraz na správne držanie tela, orientácia v priestore, koordinácia pohybov, spevnenie svalových partií, zväčšeniu rozsahu samotného pohybu, vnímamie rytmu a hudby. 

V našej filozofii ide o to, aby si deti všetko zažili zo sveta tanca a to najmä, aby získali aj iných priateľov akých majú v bežnom školskom prostredí, aby si mohli obliecť tanečný tréningový úbor, videli sa v tanečnom inšpiratívnom prostredí, do ktorého by radi chodili a mohli rozvíjať svoj talent po rôznych stránkach, nie len tanečných. Učili sa choreografie, ale zároveň aby im to nezabralo všetok ich voľný čas, ktorý je pre rodiny tak vzácny. Lekcie sú otvorené, môžete sa pridať kedykoľvek. Všeobecná pohybová príprava a atletika aktuálne pod oblohou

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývin detí a je nielen skvelým prostriedkom ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách, aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

Hlavné zameranie:

  • Rozvoj všeobecnej pohybovej mobility detí a mládeže
  • Rozvoj obratnosti, sily a vytrvalosti
  • Rozvoj koordinačných schopností, motoriky tela
  • Hravou formou naučiť detí základy gymnastiky, vštepiť im od mladého veku obratnosť, pohybovú kultúru, naučiť ich, ako sa pohybovať a správať v detskom športovom kolektíve.

Základy gymnastiky sú ideálnym odrazovým mostíkom pre akýkoľvek šport.

Prihlásiť sa môžete na tomto mieste:

Deti budú na pohybové kurzy potrebovať: krátke tričko, športové tepláky/kraťasy, dievčatá legínky, flašu s vodou na pitie a skvelú náladu.

Počas školských prázdnin a sviatkov kurzy neprebiehajú!!!