Od stredy 20.5. 2020 je možné športovať na verejných športoviskách.

V zmysle nariadenia hlavného hygienika SR je možné trénovať na vonkajších ihriskách a záhradách. Osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite. Aktívni športovci nemusia mať rúška, je možné vykonávať kontaktné cvičenia, vykonať dezinfekciu rúk a športových pomôcok, samozrejme každý športovec musí mať vlastnú fľašu. 

Všetkých rodičov prosíme spraviť rezerváciu v rozvrhu. Veľmi sa na vás tešíme. Samozrejme sa môžu prihlásiť aj deťúrence z plaveckých/neplaveckých kurzov. Väčšina našich hodín je vhodná pre všetkých a to bez ohľadu na skúsenosť. Zameriaveme sa na celú rodinu a ich spoločný aktívny život. 

Tu si nemeriame sily, nesúťažíme, neporovnávame sa. 

FIT SPOLU je cesta, na ktorej objavujeme a učíme sa stále nové veci.