Klikni a vyber si svoju lekciu pre seba alebo svojho drobca Väčšina našich hodín je vhodná pre všetkých a to bez ohľadu na skúsenosť. Zameriaveme sa na celú rodinu a ich spoločný aktívny život. 

Tu si nemeriame sily, nesúťažíme, neporovnávame sa. 

FIT SPOLU je cesta, na ktorej objavujeme a učíme sa stále nové veci.