Zdokonalovacie plávanie

  • Pre koho je kurz určený: plavec, ktorý ovláda 2-3 plavecké spôsoby, prepláva minimálne 100 metrov vo veku od 8 rokov - 15 rokov
  • Cieľom kurzu je: zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), nácvik a zvládnutie plaveckého spôsobu motýlik, zvládnutie štartov a obrátok, zvyšovanie úrovne koordinačných schopností, ohybnosti, vytrvalosti.
  • Priebeh kurzu: kurz prebieha v 3 plaveckých dráhach, s 3 trénermi. V každej dráhe je rozielna úroveň zdokonalovacieho plávania. Plavci sa pri výraznom zlepšení presúvajú v rovnakom čase tréningu do výkonnostnejšej dráhy. 
  • Všetky informácie o kurze nájdete v aktuálnom rozvrhu.