Zdokonalovacie plávanie

  • Pre koho je kurz určený: plavec, ktorý ovláda 2-3 plavecké spôsoby, prepláva minimálne 100 metrov vo veku od 8 rokov - 15 rokov
  • Cieľom kurzu je: zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), nácvik a zvládnutie plaveckého spôsobu motýlik, zvládnutie štartov a obrátok, zvyšovanie úrovne koordinačných schopností, ohybnosti, vytrvalosti.
  • Priebeh kurzu: kurz prebieha v 3 plaveckých dráhach, s 3 trénermi. V každej dráhe je rozielna úroveň zdokonalovacieho plávania. Plavci sa pri výraznom zlepšení presúvajú v rovnakom čase tréningu do výkonnostnejšej dráhy. 

Kurzy budú prebiehať od 4. 2. 2020 - 31. 5. 2020 v pravidelnom čase:

  • PONDELOK 15.15 - 16.15 - ZDOKONALOVAČKA
  • UTOROK 15.15 - 16. 15 - ZDOKONALOVAČKA
  • ŠTVRTOK  16.20 - 17.20 - ZDOKONALOVAČKA

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin tréningy neprebiehajú!!!