Kurzy pre dospelých

23.09. 2019 - 31.01. 2020

(PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ)

Naša plavecká škola ponúka kurzy naozaj pre každého, pre úplných neplavcov, aj pre pokročilejších plavcov. Pre aktívnych ľudí v pracovnom procese, pre ktorých je plávanie kompenzáciou psychického stresu a vypätia, aj pre starších ľudí, ktorí si v spoločnosti svojich rovesníkov užijú aj príjemné chvíle a kopec zábavy. 

Pracujeme na všetkých úrovniach, od neplavca až po ironmana. Sme tu pre každého, kto verí, že vždy je vhodný čas vytvoriť si dobré návyky a plávanie je šport pre všetkých. Nemusíte mať talent ani perfektnú fyzickú kondíciu. Naučíme Vás s vodou sa priateliť, cítiť sa v nej bezpečne a sebaisto.

SKUPINA DOSPELÍ 1 

KONDIČNÉ PLÁVANIE

 • Pre koho je kurz určený: pokročilý plavec, ovláda tri - štyri plavecké spôsoby, prepláva súvisle kraulom 400 m, nadšenec, ktorý chce plávať pod odborným vedením alebo má ambície absolvovať triatlonový pretek.
 • Cieľom kurzu je: 60 minútový tréning v objeme cca 2000 m zameraný na zlepšenie techniky všetkých plaveckých spôsobov, na zlepšenie efektivity, vytrvalostných a silových schopností a na rýchlosť. Možnosť plávať 1 - 2krát do týždňa.
 • Počet účastníkov kurzu: 6 - 10 osôb/1 plavecká dráha/1 tréner/ bazény GOTHAL Liptovská Osada
 • V cene kurzu je zahrnuté: vstup na bazén (prenajaté plavecké dráhy), plavecké pomôcky, tréner.


SKUPINA DOSPELÍ 2

KRAUL JEDNODUCHO

 • Pre koho je kurz určený:  
 1. klient našej plaveckej školy absolvujúci kurz pre neplavcov v rozsahu aspoň 10 hodín,
 2. pláva prsia (súvisle prepláva minimálne 100 m s výdychom do vody, ponára hlavu, má pozitívny vzťah k vode, chce sa naučiť kraul/vlniť.
 3. pláva, ale technicky nesprávne, rýchlo sa unaví, pláva ťažko., bolí dospelý neplavec, 

 • Cieľom kurzu je: odstrániť prípadné chyby v plaveckom spôsobe prsia, technicky správne zvládnuť plavecký spôsob kraul, zlepšiť efektivitu plávania, naučiť sa plávať ekonomicky, byť schopný preplávať aj dlhšie vzdialenosti bez pocitu vyčerpania.
 • Počet účastníkov kurzu: 6 - 10 osôb/1 plavecká dráha/1 tréner/ bazény GOTHAL Liptovská Osada
 • V cene kurzu je zahrnuté: vstup na bazén (prenajaté plavecké dráhy), plavecké pomôcky, tréner.


SKUPINA DOSPELÍ 3

PLAVCOM JEDNODUCHO

 • Pre koho je kurz určený: dospelý neplavec, pláva prsia s hlavou nad vodou, veľmi slabý plavec (prepláva súvisle cca 25 m)
 • Cieľom kurzu je: zoznámiť sa so zákonitosťami vodného prostredia, osvojiť si a bezpečne zvládnuť základné plavecké zručnosti (aktívne riadené dýchanie, výdych proti odporu vody, ponáranie, orientácia pod vodou, vznášanie, splývanie), osvojiť si základy plaveckého spôsobu prsia, kraul a znak
 • Počet účastníkov kurzu: 6 - 10 osôb/1 plavecká dráha/1 tréner/ bazény GOTHAL Liptovská Osada
 • V cene kurzu je zahrnuté: vstup na bazén (prenajaté plavecké dráhy), plavecké pomôcky, tréner.


16 TRÉNINGOV

Dospelí 1

Kondičné plávanie
PONDELOK 17:15 - 18:15

 80,00 €

Dospelí 2

Kraul jednoducho

PONDELOK 17:15 - 18:15

80,00 €

Dospelí 3

Plávať jednoducho

PONDELOK 17:15 - 18:15

80,00 €

Dospelí 1

Kondičné plávanie 
ŠTVRTOK 16:15 - 17:15

80,00 €

Dospelí 2

Kraul jednoducho

ŠTVRTOK 17:15 - 18:15

80,00 €

Dospelí 3

Plávať jednoducho

ŠTVRTOK 17:15 - 18:15

80,00 €

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin tréningy neprebiehajú!!!