AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

 • PRÍPRAVNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročníka ZŠ
  cieľom kurzu je zvládnuť základné plavecké zručnosti (dýchanie, ponáranie, orientácia pod vodou, vznášanie, splývanie a skoky, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov)
 • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 2. - 6. ročníka ZŠ a študentov SŠ
  cieľom kurzu je zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jednému plaveckému spôsobu
 • ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ
  cieľom kurzu je vybaviť účastníkov kurzu takými zručnosťami, ktoré im zaistia bezpečný a efektívny pohyb vo vodnom prostredí

Miesto kurzov:

 • GOTHAL Liptovská Osada
 • 3 bazény s teplotou vody od 27 °c - 34 °c (ľahšie prekonávanie bariér)

Čas kurzov:

 • V školských dňoch pondelok - piatok v čase 9.00 - 11.00 / 11:30 - 13:30. (možnosť dohodnúť sa)
 • 5 krát, 2 hodiny 

Cenník kurzov:

 • 28,00 €/kurz/1 dieťa 

V cene je zahrnuté: vstup do bazéna a prenájom vyhradenej časti bazéna, tréneri plávania podľa počtu detí, zapožičanie plaveckých pomôcok, úrazové poistenie, mokré vysvedčenie, fotografie z plaveckého kurzu pre potreby školy (web, nástenka), informačné a propagačné materiály plaveckej školy ... veselé deti, spokojní rodičia a oddýchnutí učitelia :)