AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

 • PRÍPRAVNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročníka ZŠ
  cieľom kurzu je zvládnuť základné plavecké zručnosti (dýchanie, ponáranie, orientácia pod vodou, vznášanie, splývanie a skoky, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov)
 • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 2. - 6. ročníka ZŠ a študentov SŠ
  cieľom kurzu je zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jednému plaveckému spôsobu
 • ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ
  cieľom kurzu je vybaviť účastníkov kurzu takými zručnosťami, ktoré im zaistia bezpečný a efektívny pohyb vo vodnom prostredí

Miesto kurzov:

 • GOTHAL Liptovská Osada
 • 3 bazény s teplotou vody od 27 °c - 34 °c (ľahšie prekonávanie bariér)

Čas kurzov:

 • V školských dňoch pondelok - piatok v čase 9.00 - 11.00 / 11:30 - 13:30.
 • 5 krát, 2 hodiny 

Cenník kurzov:

 • 1 - 8 detí (1 tréner) 260 €/kurz 
 • 9- 18 detí (2 tréneri) 560 €/kurz
 • 19 - 30 detí (3 tréneri) 915 €/kurz
 • 31 a viac detí (3 a viac trénerov) 30 €/žiak

V cene je zahrnuté: vstup do bazéna a prenájom vyhradenej časti bazéna, tréneri plávania podľa počtu detí, zapožičanie plaveckých pomôcok, úrazové poistenie, mokré vysvedčenie, fotografie z plaveckého kurzu pre potreby školy (web, nástenka), informačné a propagačné materiály plaveckej školy ... veselé deti, spokojní rodičia a oddýchnutí učitelia :)