KONDIČNÉ PLÁVANIE 

PLAVECKÝ KLUB

Viac informácií u hlavnej trénerky.