• Pre koho je kurz určený: plavec, ktorý ovláda minimálne jeden až dva plavecké spôsoby, vie vydychovať do vody, prepláva bez prerušenia 10 - 25 metrov. 

  • Cieľom kurzu je: rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky plaveckých spôsobov, zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, prsia a znak. Osvojenie si štartov (skok strmhlav), preplávanie minimálne 100 m ľubovoľným spôsobom. Základ metodiky tvorí nácvik a zdokonaľovanie techniky troch plaveckých spôsobov - kraul, prsia a znak - pri súčasnom odstraňovaní chýb v technike. Upevňovanie plaveckých pohybov sa realizuje postupným predlžovaním odplávaných metrov. Plavecký pohyb sa zdokonaľuje neustálym opakovaním vo vodnom prostredí. 

Kurzy budú prebiehať od 4. 2. 2020 - 31. 5. 2020 v pravidelnom čase:

  • PONDELOK 16.20 - 17.20 - PRÍPRAVKA
  • UTOROK 16.20 - 17. 20 - PRÍPRAVKA
  • STREDA 16.20 - 17.20 - PRÍPRAVKA
  • ŠTVRTOK 16.20 - 17.20 - PRÍPRAVKA

CENA KURZU 72,00 EUR/15 TRÉNINGOV,

PRÍPRAVKA 3

Plavci súvisle preplávajú 10 m, ovládajú 2 plavecké štýly (kraul a znak). Ovládajú skok z okraja bazéna. 

PRÍPRAVKA 2

Plavci súvisle preplávajú 25 m, ovládajú 2 plavecké štýly. Vedia skočiť z plaveckého mostíka. Ovládajú štartovú pozíciu v sede a začali s výučbou plaveckého štýlu prsia. 

PRÍPRAVKA 1

Plavci súvisle preplávajú 25 a viac metrov, ovládajú základ 3 plaveckých spôsobov.  Dokážu štartový skok z kľaku (strmhlav) z okraja bazéna. 

Všetky plavecké kurzy PRÍPRAVKY sme sa snažili dať do rozvrhu na rovnaký čas, aby dieťa ktoré napreduje napr. v PRÍPRAVKE 2 mohlo v rámci toho istého času tréningu a kurzu, prestúpiť do výkonnostnejšej skupiny a naopak. 

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin tréningy neprebiehajú!!!