Thajský box

Tréningy sú určené pre deti od 5 rokov:

  • 1. skupina (deti od 5 - 8)
  • 2 skupina (deti od 9 a viac)

Náš tréning je v prvom rade cvičenie, ktoré rozvíja fyzické a motorické vlastnosti. Tréning je veľmi všestranné cvičenie, ktoré zapája nielen všetky svaly ale je aj vynikajúcim nástrojom na tréning pozornosti reflexu.

  • 1. skupina (deti od 5 - 8)

Základná otázka s ktorou majú niektorí rodičia problém je, že je to kontaktný šport. Môže sa na prvý pohľad zdať ako nebezpečný, v krajných prípadoch ako šport, ktorý vedie deti k agresívnemu správaniu. Na túto otázku mame jednoduchú odpoveď.

Náš tréning pre deti je v prvom rade cvičenie, ktoré u nich rozvíja fyzické a motorické vlastnosti. Tréning thajského boxu je veľmi všestranné cvičenie, ktoré zapája nielen všetky svaly ale je aj vynikajúcim nástrojom na tréning pozornosti reflexu a u deti čo je asi najdôležitejšie nie je ho možné cvičiť bez disciplíny a pravidiel.

Naša tréningová osnova je úplné prirodzená. V prvom rade určujeme deťom spomínané pravidlá, sledujeme ich sústredenosť v jednoduchých cvikoch a až máme tieto základy zvládnuté (nemusíme sa až do takej miery zaoberať pravidlami a disciplínou) postupne prechádzame na zložitejšie cviky a techniky v našej osnove.

Samozrejme, že úplné automaticky prihliadame k detskej duši a všetky pravidlá a disciplínu riešime prirodzenou formou tak, aby sme deti neodradili. Snažíme sa vytvoriť miesto kam budú deti chodiť, kde nájdu dobrý kolektív, a budú najmä rýchlo športovo rasť. Náš tréning je rovnako určený chlapcom aj dievčatám.

Rodičov najviac zaujíma "A čo sparing?" (plnohodnotná kontaktná forma tréningu).

Tato zložka v prvom rade nie je povinná a ani nevyhnutná k nášmu tréningu. Bez súhlasu rodičov deti nespárujú, a keď už nato príde tato zložka je riadená formou intenzity, rovnocennosťou súpera a pod.


  • 2 skupina (deti od 9 a viac)

Tréningy thajského boxu alebo muay thai vystrelia kondíciu detí smerom nahor. 

Všetky staršie deti si osvoja základy a pokročilé techniky thajského boxu a koordinačné schopnosti. Dievčatá budú istejšie v sebaobrane a postava sa pekne vytvaruje. Kompenzačné cvičenia zas zabraňujú jedostrannému zaťaženiu tela.

Do tréningu zaraďujeme aj prvky funkčného tréningu. Tie rozvíjajú špeciálnu silu a schopnosti podporujúce výkon v muay thai.


Veľmi sa na vás tešíme.