Venujte nám 2% z dane

Milí rodičia a priatelia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-športovo-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše FIT SPOLU. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí a Vás. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • nákup pomôcok na plavecké kurzy 
 • skvalitnenie vybavenia jogovne, ktorú využívajú deti aj dospelý

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. 
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FIT SPOLU, o. z.

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Liptovská Lúžna 1202, 034 72 Liptovská Lúžna 

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 50470019

IBAN číslo účtu: SK7652000000000017169531 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FIT SPOLU, o. z.

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Liptovská Lúžna 1202, 034 72 Liptovská Lúžna

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 50470019

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME