„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.“ G. Bosco

ONLINE lekcie, lekciu plávania, jogy, kondičného tréningu, miesto v Materskom centre CUPILUPI rezervuješ:

NOVINKY:


NÁŠ CIEĽ

Vytvoriť priestor, kde je možné prepojiť aktívny život s rodinou. Vytvárať spoločné zážitky, tráviť spoločne voľný čas s ohľadom na malých, veľkých, mladších a starších. .

Prekonávať predsudky "šport nie je pre mňa".

FIT SPOLU sa snaží byť miestom, kde nie je dôvod cítiť sa zvláštne, ak som iný. Je to miesto pre každého, kto má záujem prísť, sám alebo so svojimi najbližšími.