Speak teens

(10 - 15 ROKOV)

 

  • aj u Vašich detí vzbudíme záujem učiť sa angličtinu,
  • vyučovanie prebieha v príjemnom a pre deti atraktívnom prostredí,
  • zábavnou formou prispôsobenou ich veku naučíme Vaše deti všetko čo potrebujú aby dosiahli európsku úroveň znalostí cudzieho jazyka,
  • pripravíme Vaše deti na Cambridge Key English Test (KET) alebo Cambridge Preliminary English Test (PET) certifikát,
  • školský rok začíname 18.10.2019 a končíme 26.06.2020, (nevyučuje sa počas školských prázdnin a štátnych sviatkov),
  • 30 vyučovacích hodín po 60 minút,
  • dni výučby: PIATOK 14.05 - 15.05
  • cena: 80,00 EUR/POLROK + učebné materiály na celý školský rok Hot Spot II. cena: 32,00 EUR, 
  • druhý polrok (február) s povinnosťou platby - cena v 2. polroku znížená na 65,00 EUR.

PRE VAŠE DETI VYTVÁRAME PRIESTOR, V KTOROM SA MÔŽU S RADOSŤOU REALIZOVAŤ NIELEN V OBLASTI UČENIA, ALE AJ ZÁUJMOV A ZÁBAVY.