Speak adults


  • naučíme vás komunikovať aj ak ste úplný začiatočník,
  • vytvoríme skupinku študentov začiatočníkov, aj pokročilých (v prípade potreby sa rozdelí 90 minút na dve 45 minútové hodiny, cena samozrejme klesne).
  • každoročne stovky spokojných študentov, ktorí stratili zábrany komunikovať v cudzom jazyku,
  • školský rok začíname 18.10.2019 a končíme 26.06.2020, (nevyučuje sa počas školských prázdnin a štátnych sviatkov),
  • 30 vyučovacích hodín po 90 minút,
  • dni výučby: PIATOK 16.30 - 18.00
  • cena: 120,00 EUR/POLROK + učebné materiály New English File Beginners/Pre-Intermediate na celý školský rok, cena 28,00 EUR
  • povinnosť platby v druhom polroku 99,00 EUR, cena znížená z dôvodu posunutia výučby. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu a zvládnutí prebraného učiva (t.j. po splnení podmienky 60 %-nej účasti z 30 vyučovacích hodín a 70 %-ného zvládnutia progress testov) dostanete certifikát Jazykovej školy SPEAK!