English Academy

UTOROK 16:00
UTOROK 16:00

O kurze

Tento kurz angličtiny je určený pre deti od 6 do 8 rokov, pre úplných začiatočníkov, je zameraný predovšetkým na rozvoj jazykových zručností. Deti sa počas lekcií hravou formou zlepšia rovnako v rozprávaní aj počúvaní.

 • Kurz bude prebiehať počas celého školského roka.
 • V skupinke bude maximálne 8 detí.
 • Kurz je možné uhradiť formou ZÁLOHY v hodnote 51,00€, zvyšok je možné uhradiť v druhom polroku. Finálna cena je 108,00 €.
 • 10% zľava na druhý kurz pri súrodencoch, systém Vám sumu sám vygeneruje.
 • Každá lekcia bude trvať 45 minút.
 • Lekcie nebudú prebiehať počas sviatkov a prázdnin.

Ako kurz prebieha?

Počas lekcií kladieme dôraz na praktickú stránku jazyka. Deti sa preto učia nové slovíčka priamo v komunikácii, vďaka čomu si nové vedomosti z jazyka lepšie zapamätajú. Vďaka overenej metóde zameranej na obsah a formu výučby deti nemusia dookola rozprávať len o tom, čo robili cez prázdniny, memorovať slovíčka či pracne sa učiť gramatické tvary.

Prostredníctvom nášho kurzu si osvoja vedomosti nielen z cudzieho jazyka, ale tiež odhalia tajomstvá prírody a ďalších vedných odvetví. Metódou projektového vyučovania Task-based learning položíme ich základy pre schopnosti pracovať v tíme.

Prihláste svoje deti do kurzu, kde sa nielen niečo nové naučia, ale aj zabavia a získajú nových kamarátov.STREDA 16:00
STREDA 16:00

O kurze

Tento kurz angličtiny je určený pre deti od 7 do 10 rokov, pre tých, ktorí sa stretli s angličtinou. Majú osvojené základné pojmy. Deti sa počas lekcií hravou formou zlepšia rovnako v písaní, čítaní, rozprávaní aj počúvaní.

 • Kurz bude prebiehať počas celého školského roka.
 • V skupinke bude maximálne 8 detí.
 • Kurz je možné uhradiť formou ZÁLOHY v hodnote 51,00€, zvyšok je možné uhradiť v druhom polroku. Finálna cena je 108,00 €.
 • 10% zľava na druhý kurz pri súrodencoch, systém Vám sumu sám vygeneruje.
 • Každá lekcia bude trvať 45 minút.
 • Lekcie nebudú prebiehať počas sviatkov a prázdnin.

Ako kurz prebieha?

Počas lekcií kladieme dôraz na praktickú stránku jazyka. Deti sa preto učia nové slovíčka priamo v komunikácii, vďaka čomu si nové vedomosti z jazyka lepšie zapamätajú. Vďaka overenej metóde zameranej na obsah a formu výučby deti nemusia dookola rozprávať len o tom, čo robili cez prázdniny, memorovať slovíčka či pracne sa učiť gramatické tvary.

Prostredníctvom nášho kurzu si osvoja vedomosti nielen z cudzieho jazyka, ale tiež odhalia tajomstvá prírody a ďalších vedných odvetví. Metódou projektového vyučovania Task-based learning položíme ich základy pre schopnosti pracovať v tíme.

Prihláste svoje deti do kurzu, kde sa nielen niečo nové naučia, ale aj zabavia a získajú nových kamarátov.UTOROK 17:00
UTOROK 17:00

O kurze

Tento kurz angličtiny je určený pre deti od 10 rokov, pre tých, ktorí sa už stretli s angličtinou. Majú osvojené základné pojmy, a chcú v angličtine vynikať, alebo jej lepšie rozumieť. Deti sa počas lekcií môžu spoľahnúť na svojho lektora, ktorý im pomôže vysvetliť všetko, čomu nerozumejú. Môžu sa pripraviť na písomku alebo mať dokonale spracovanú domácu úlohu. Na lekciu si deti prinesú materiály a učebnice zo školy. V škole budú excelovať!!!

 • Kurz bude prebiehať počas celého školského roka.
 • V skupinke bude maximálne 8 detí.
 • Kurz je možné uhradiť formou ZÁLOHY v hodnote 51,00€, zvyšok je možné uhradiť v druhom polroku. Finálna cena je 108,00 €.
 • 10% zľava na druhý kurz pri súrodencoch, systém Vám sumu sám vygeneruje.
 • Každá lekcia bude trvať 45 minút.
 • Lekcie nebudú prebiehať počas sviatkov a prázdnin.

Ako kurz prebieha?

Počas lekcií kladieme dôraz na praktickú stránku jazyka. Deti sa preto učia nové slovíčka priamo v komunikácii, vďaka čomu si nové vedomosti z jazyka lepšie zapamätajú. Vďaka overenej metóde zameranej na obsah a formu výučby deti nemusia dookola rozprávať len o tom, čo robili cez prázdniny, memorovať slovíčka či pracne sa učiť gramatické tvary.

Prihláste svoje deti do kurzu, kde sa nielen niečo nové naučia, ale aj zabavia a získajú nových kamarátov.