Deutsch für Kinder 

(7. ročník a starší)

  • aj u Vašich detí vzbudíme záujem učiť sa nemecký jazyk,
  • vyučovanie prebieha v príjemnom a pre deti atraktívnom prostredí,
  • zábavnou formou prispôsobenou ich veku naučíme Vaše deti všetko čo potrebujú aby dosiahli európsku úroveň znalostí cudzieho jazyka,
  • na hodine nebudú počuť ani slovo po slovensky, 
  • školský rok začíname 27.09.2019 a končíme 26.06.2020, (nevyučuje sa počas školských prázdnin a štátnych sviatkov),
  • 33 vyučovacích hodín po 60 minút,
  • dni výučby: PIATOK 13.00 - 14.00
  • cena: 70,00 EUR/POLROK